AT GØRE GOD

EN UNDERVURDERET KOMPETENCE

Vi sætter alle en ære i at blive gode selv, og vi viser gerne vores kompetencer frem for andre. Men kunsten at gøre andre gode er vel mindst lige så vigtig på en arbejdsplads, og jeg anser det som en afgørende del af god ledelse og godt kollegaskab.

Evnen til at spille andre gode kan faktisk trænes. Det gør jeg sammen med den dygtige læringskonsulent Troels Bom. Vi kobler værktøjer fra skuespil og improvisationsteater med adfærdspsykologi, ledelse og kommunikation. Til sammen kalder vi det "gøre god".

HVORDAN SPILLER VI ANDRE GODE?

At gøre god handler om at rette opmærksomhed udad på andre, at sige ja og derved give andre lyst og mod til initiativ, og at være fødselshjælper for, at andres kompetencer kommer i spil. Om at gribe det, der sker i lokalet. Om at se den andens intentioner og hjælpe dem med at lykkes. Om at slippe kontrollen og spille efter gehør.

Som deltager i vores forløb oplever man pludselig sig selv som en væsentlig del af andres initiativer, ligesom man man pludselig oplever sig selv som initiativtager til noget, som alle andre følger. Man kommer hjem med mere energi, mod og evnen til at følge andre.


MIN BISTAND

Jeg hjælper mennesker i virksomheder med at gøre hinanden gode og tilbyder efter aftale at arrangere:

  • Korte oplæg om at gøre god
  • Gøre-god-teambuilding
  • Kurser i kunsten at gøre god
Klik på fotoet og læs mere på GØREGOD.DK