Online kurser & udviklingsforløb

Tilmeldes via arbejdsgiver (mindst 5 deltagere)

En helt anderledes kursusoplevelse

Når jeg selv tager på kursus, får jeg måske 3 nye og spændende værktøjer. Men hvem siger, at det lige er de 3 værktøjer, der gør netop mig til en bedre leder? Ofte er der én eller to specifikke områder, der vil kunne gøre os bedre - men det varierer fra person til person. Derfor indeholder mine kurser individuelle spor for hver deltager, så vi kommer til at løfte lige dér, hvor den enkelte realistisk vil udvikle sig mest ud fra dennes kontekst, styrker og svagheder. Og de er i små moduler á få timers varighed - ofte med en uge mellem modulerne, så vi kan nå at implementere det nye.

KURSUS I ADFÆRDSDESIGN & RÅDGIVNING:

Har du oplevet ledelsesinformation, mails eller et møder, der fik modtagerne til at gøre noget anderledes? Måske, men formentlig ikke hver gang: 80 % af vores informationer til andre fører ikke til noget som helst. Faktisk læser modtagerne sjældent hele vores mail, de husker ikke vores møder, og de følger ofte ikke strategien. Så hvordan får vi nogen til noget, og hvad er det mere præcist, vi ønsker at få modtagerne til? Kursets tid og form skræddersyes til behovet.

SAMSPIL I LEDELSE & BESTYRELSE:
Tiden i mange bestyrelser anvendes ofte på drøftelser, der egentlig ikke forandrer virkeligheden. På dette kursus, gerne fælles for bestyrelse og ledelse, elminieres disse forhold: Vi får styr på arbejdsfordelingen. Vi lærer at skabe få, men effektive og reelle beslutninger. Som understøtter bestyrelsens, organisationens og mødets reelle formål. Tid og form skræddersyes til behovet.

"Et af de bedste kurser, jeg nogensinde har været på"

"Den meget personlige stil er unik - nærmest som et coachingforløb. Snorre er en fantastisk underviser. "


KURSUS I MØDELEDELSE:

Åh, hvor har vi deltaget i mange møder, der ingen værdi skabte. Eller værre endnu: Som gav frustration. Måske har vi ovenikøbet ledet et? På dette kursus træner vi i praksis sammenhæng mellem mødeledelse og formål: Det er svært for selv den mest erfarne leder. Vi træner den "politiske" forberedelse inden mødet, at spille andre gode under mødet og særligt at eliminere de forhold, der ikke understøtter handling. Det gør hele forskellen. Kurset er blanding af mindset-transformation og konkrete mødeværktøjer. Effekten er markant og meget praktisk målbar. Tid og form skræddersyes til behovet.

KURSUS FOR NYE LEDERE:

Når teamlederen er ny, eller specialister uden personaleansvar skal varetage ledelsesopgaver, opstår nogle gange komplikationer: Det presser både den nye leder, teamet og chefen. Dette lederkursus løfter teamledere og ledere uden personaleansvar, så de kan agere ledelsesmæssigt i spændingsfeltet mellem chefer og medarbejdere. Det adskiller sig fra andre kurser ved at være baseret på deltagernes egne udfordringer: Kurset er derfor en blanding af undervisning og individuel coaching, der ikke bare lærer deltagerne nye værktøjer, men som skaber en forandring af mindset og praksis.

"Det var ekstremt lærerigt og har givet stor forandring for mig - både som leder og personligt. Jeg har været på flere kurser om møder, og dette var helt anderledes og markant bedre."

"Kurset føltes nærmest som coaching og var helt anderledes end andre kurser: Det fik mig i praksis til at agere anderledes bagefter. Alle mennesker på arbejdspladsen burde have sådan et forløb."


SKJULTE KONFLIKTER PÅ JOB:

De færreste opfatter, at de er i en konflikt. Dermed indser vi ikke, at skjulte konflikter og tærende relationer trækker en stor del af vores daglige arbejdsenergi. Det sker ofte ubevidst. På kurset spotter vi konflikterne, tager ansvar for dem og anvender den energi, som konflikterne indeholder, til at skabe forandring i organisationen. Vi flytter os fra at være ofre for andres frustration til at være dem, der kan se parternes gode grunde: Under forløbet løser vi i praksis relationerne på jobbet og får succes med det nye mindset og de nye værktøjer i praksis. Tid og form skræddersyes til behovet.

SAMARBEJDSFORLØB:

Ledergrupper og teams udvikler sig nogle gange i retning af et samspil, der suger ressourcer fra deltagerne. Men det burde jo give. Det forhold forandres i dette forløb: Vi bliver bevidste om de forhold, der hæmmer samspillet, ser vores egne muligheder for at skabe samarbejde, træner hvordan vi gør hinanden gode og oplever, hvordan vi bliver en meningsfud og afgørende faktor for, hvordan teamet og de andre lykkes samlet set. Både velfungerende og udfordrede teams bliver styrket markant. Tid og form skræddersyes til behovet.

"Det var altså noget magisk over det - en form for vidunderkursus: Mine arbejdsrelationer er helt forandret."

"Vi har allerede fået bedre samarbejde - noget er bare klikket for os i fællesskab."    "Alle mennesker i verden burde have sådan et kursus."


INDFLYDELSE SOM SKOLEBESTYRELSESFORMAND:

Et professionelt bestyrelsesforløb skræddersyet til formænd og næstformænd i skolebestyrelser. Går videre end blot det formelle grundlag og styrker deltagerne konkret i deres evne til at få indflydelse via skoleledelsen og bestyrelsen: Samapil med skoleleder, mødestyring, forretningsorden samt organisering og processer i bestyrelsen. Der er tilskud fra kommunen.

FORHANDLINGSKURSUS:

Forhandling er noget, vi alle foretager. Hver dag. Både som ledere, rådgivere, medarbejdere og i alle relationer. Men hvordan får vi i praksis vores modpart(er) med på en aftale? Enkle modeller kombineres med grundig og praktisk træning, så vi faktisk kan opnå noget, vi ikke kunne før.

Sektorerfaring

Jeg har holdt skræddersyede kurser og oplæg for over 1.000 ledere og medarbejdere: Direktører, mellemledere, ejerledere, ledergrupper, arkitekter, økonomichefer, skoleledere, bestyrelser, officerer, filmproducere, embedsmænd, socialrådgivere, lærere, udviklingskonsulenter, projektledere og controllere. I hele Skandinavien. I offentlig og privat sektor. Jeg står også bag nichekonsulenthuset for stabsfunktioner RÅDGIV.DK og samarbejdsudviklingen på GØREGOD.DK.


Hvad kendetegner kurserne?

Mine kurser er transformative: De forandrer deltagernes mindset - og dermed kommunikation og handling i praksis: De lukker op, skaber personlige indsigter og blotter automatiske handlemønstre. Men de hjælper også videre og skubber derhen, hvor vi lettere opnår det, vi egentlig har til formål at gøre. Skaber mening og hjælper til at praktisere den, så vi får succes med vores nye, automatiske kommunikations- og handlemønstre. Den enkelte deltagers forandring af praksis på jobbet er i centrum, hvorfor vores kurser altid indeholder personlig coaching.

Vil du vide mere?