KURSER & LEDERUDVIKLING

Når jeg selv tager på kursus, får jeg måske 5 nye og spændende værktøjer. Men hvem siger, at det lige er de 5 værktøjer, der gør lige netop mig til en bedre leder? Ofte er der én eller to specifikke områder, der vil kunne gøre os bedre - men det varierer meget fra person til person. Derfor indeholder mine kurser individuelle spor for hver deltager, så vi kommer til at løfte lige dér, hvor den enkelte realistisk vil løfte sig mest ud fra dennes konkrete udfordringer og kontekst samt personlige styrker og svagheder. 

KURSUS I ADFÆRDSDESIGN & RÅDGIVNING:

Har du oplevet en statusrapport, ledelsesinformation, mail eller et møde, der fik modtagerne til at gøre noget anderledes bagefter? Måske, men formentlig ikke hver gang: 80 % af vores informationer til andre fører ikke til noget som helst. Faktisk læser modtagerne knapt nok vores mails, de husker ikke vores møder, og de følger ikke strategien, selvom den er udsendt med direktøren som afsender. Så hvordan får vi nogen til noget, og hvad er det mere præcist, vi ønsker at få modtagerne til? Kursets tid og form skræddersyes til behovet. Hør mere.

SAMSPIL I LEDELSE & BESTYRELSE:
Tiden i mange bestyrelser anvendes i vidt omfang på drøftelser, der ikke forandrer virkeligheden. På dette kursus, fælles  for bestyrelsen og ledelsen,  elminieres disse forhold. Deltagerne får styr på arbejdsfordelingen mellem direktion & bestyrelse. Kurset giver en indsigt, der forandrer mindsettet, så vi gør hinanden gode: Så vi skaber få, men effektive og reelle beslutninger. Som understøtter bestyrelsens og mødets  rigtige formål. Tid og form skræddersyes til behovet. Hør mere.
"Et af de bedste kurser, jeg nogensinde har været på.
 
Før skabte min rådgivning nok mere konflikt end handling."   
"Den meget personlige stil er unik - nærmest som et coachingforløb. Snorre er en helt fantastisk underviser". 
KURSUS I MØDELEDELSE:

Åh, hvor har vi deltaget i mange møder, der ingenting førte med sig. Eller værre endnu: Som skabe frustration. Måske har vi ovenikøbet ledet et? På dette kursus træner vi i praksis sammenhæng mellem mødeledelse og formål: Det  er svært for selv den mest senior topleder. Vi træner den "politiske" forberedelse inden mødet, at spille andre gode under mødet og særligt at eliminere alle de  forhold, der ikke understøtter formålet (forandring). Det gør hele forskellen. Kurset er blanding af mindset-transformation og konkrete mødeværktøjer. Effekten er markant og meget praktisk målbar. Tid og form skræddersyes til behovet. Hør mere.

NYE LEDERE

Når teamlederen er ny,  eller specialister uden personaleansvar skal varetage ledelsesopgaver, opstår nogle gange komplikationer, der presser den nye leder. Dette lederkursus løfter teamledere og ledere uden personaleansvar, så de kan agere ledelsesmæssigt i spændingsfeltet mellem chefer og medarbejdere. Det adskiller sig fra andre kurser ved at være skræddersyet til netop de konkrete udfordringer,  deltagerne oplever til daglig: Kurset er derfor en blanding af undervisning og individuel coaching, der ikke bare lærer deltagerne nye værktøjer, men som skaber en forandring af deres mindset og praksis. Hør mere.

"Det var ekstremt lærerigt og har givet stor forandring for mig - både som leder og personligt. Jeg har været på flere kurser om møder, og dette var helt anderledes og markant bedre".
   "Kurset føltes nærmest som coaching og var HELT anderledes end andre kurser: Det fik mig i praksis til at agere anderledes bagefter. Alle mennesker på arbejdspladsen burde have sådan et forløb."

SKJULTE KONFLIKTER PÅ JOB:

De færreste opfatter, at de er i en konflikt. Efter dette kursus, fortæller alle, at de er part i en langvarig og nagende konflikt. Dermed indser vi, at skjulte konflikter og tærende relationer trækker en stor del af vores daglige arbejdsenergi - ofte helt ubevidst. På kurset spotter vi konflikterne, tager ansvar for dem og anvender den energi, som konflikterne indeholder, til at skabe forandring i organisationen. Vi flytter os fra at være ofre for andres frustration til at være dem, der kan se parternes gode grunde: Under forløbet løser vi i praksis relationernem på (og nogen gange uden for) jobbet og får succes med det nye mindset og de nye værktøjer i praksis. Tid og form skræddersyes til behovet. Hør mere.

SAMARBEJDSFORLØB:

Ledergrupper og teams udvikler sig nogle gange i retning af en samarbejdsform, der egentlig suger ressourcer fra deltagerne. Men de burde jo give. Det forhold forandres i dette forløb: Vi bliver bevidste om de forhold, der hæmmer samspillet, ser vores egne muligheder for at skabe samarbejde, træner hvordan vi gør hinanden gode og oplever, hvordan vi bliver en meningsfud og afgørende faktor for, hvordan teamet og de andre lykkes samlet set. Jeg har set både velfungerende og meget destruktive teams blive styrket markant af dette forløb. Flere deltagere har udtalt, at "alle mennesker burde have sådan et kursus". Tid og form skræddersyes til behovet. Hør mere.

"Det var altså noget magisk over det - en form for vidunderkursus: Mine arbejdsrelationer er helt forandret." 
"Fantastisk at få lov at implementere det, man lærer i praksis - det gør hele forskellen. Vi har allerede fået bedre samarbejde i teamet. Noget er bare klikket for os i fællesskab"

Jeg har holdt skræddersyede kurser for over 300 ledere og medarbejdere: Direktører, mellemledere, ejerledere, ledergrupper, arkitekter, økonomichefer, skoleledere, bestyrelser, officerer, filmproducere, embedsmænd, socialrådgivere, lærere, brandinspektører, udviklingskonsulenter, projektledere, spildesignere, controllere. I hele Skandinavien. I offentlig og privat sektor. Jeg står også bag rådgiveruddannelsen hos RÅDGIV.DK samt samarbejdsudviklingen på GØREGOD.DK. Jeg sparrer gerne mig dig om virksomhedens behov for skræddersyet kompetenceudvikling.

Alle mine kurser er transformative: De forandrer deltagernes mindset - og dermed både kommunikation og handlinger i praksis: Jeg lukker op, skaber personlige indsigter og blotter automatiske handlemønstre. Men jeg hjælper også videre og skubber derhen, hvor vi lettere opnår det, vi egentlig har til formål at gøre. Skaber mening og hjælper til at praktisere den, så vi får succes med vores nye, automatiske kommunikations- og handlemønstre. Den enkelte deltagers forandring af praksis på jobbet er i centrum, hvorfor mine kurser altid indeholder personlig coaching. Typisk varighed: 1 dag (14 dages pause) + 1 dag (14 dages pause) + 1 dag.VIRKSOMHEDSRÅDGIVER & LEDERCOACH Sparringspartner for ledere & virksomheder